V pondelky pčas letných táborov bude klubovňa pre verejnosť zatvorená. Ďakujeme za pochopenie.