Projekty

V Sološnici sa opäť modernizovalo! Tento krát to bolo na pódiu kultúrneho domu. Sološnickým divadelným ochotníkom sa vďaka podpore hlasov ich divákov podarilo získať 5000€ na výmenu javiskového osvetlenia! Túto finančnú podporu sme získali z Participačného rozpočtu BSK – najlepšie miesto pre život. Vďaka tejto spolupráci sme mohli vymeniť celú javiskové osvetlenie, ktoré sa teraz skladá z 19 LED svetiel a moderného svetelného pultu. LED svetlá nahradili staré halogénové, ktoré boli už z veľkej časti nefunkčné a hlavne mali obrovskú spotrebu energie. Nové svetlá nám umožnia rôzne svetelné efekty a veríme, že sa nám aj vďaka nim podarí vytvoriť nové zaujímavé inscenácie. Rovnako však poslúžia aj ostatným občanom a deťom z MŠ a ZŠ, ktoré sa pravidelne  v kultúrnom dome prezentujú.

Najbližšie si svetlá vyskúšame na druhej repríze predstavenia Zápisník 6.1.2019 o 15:00,

TEŠÍME SA NA VÁS A ĎAKUJEME!

 

V roku 2016 Obec Sološnica podporila dva projekty : Od Jozefa po Ondra,alebo zvyky a tradície  a Ťap, ťap, ťapušky.

CRH Slovensko prispelo na Denný tábor  DÚŠKOVO 2016 sumou 500€.

Tiež ďakujeme Jednote Senica za príspevok 50 € na nákup v predajni na podujatie  Noc s Andersenom.


V roku 2013 OZ Materina dúška získalo z rozpočtu obce Sološnica 970 € na realizáciu projektu: TVORÍM, TVORÍŠ, TVORÍME. Z finančných prostriedkov budú zakúpené nové knihy s nápadmi na tvorivé práce, kreatívne a kancelárske potreby, obrusy a zásterky. ĎAKUJEME


OZ Materina dúška získalo  1450 €  na realizáciu projektu TVORIVÉ VIBRÁCIE  v Cene Holcim pre rozvoj regiónu Záhorie  2012. Ďakujeme.

Viac info tu : http://www.changenet.sk/?section=spr&x=669329


V roku 2012  OZ Materina dúška získala grant z Nadácie Volkswagen Slovakia. ĎAKUJEME.     kuk

 


V roku 2010 OZ Materina dúška získala grant zo Zamestnaneckého fondu Holcim Slovensko v Nadacii Pontis na rozvoj svojej práce v projekte “KLUBOVŇA – MIESTO PRE VŠETKÝCH” 1100 eur. ĎAKUJEME     kuk

projekt Terasa 2v1 realizovaný v roku 2010 podporil Nadačný fond ČSOB,a.s. v Nadácii Pontis.