Členská základňa

Výbor :

Jana Dinušová – predseda

Anna Čermáková  – podpredseda (program a  projekty)

Libuša Keraková – divadelné popoludnia  – (výtvarné a divadelné aktivity)

Júlia Jánošíková – fit lopty cvičenie s deťmi

Miroslav Jánošík – technická pomoc

Lucia Blechová (Mlynarovičová )

Lenka Janečková

Antónia Mitrišinová

Veronika Kovárová